nlp-s õpetatakse tehnikat nimetusega mudeldamine. põhimõte on väga lihtne (teha teinekord mitte) – kui on keegi, kes teeb midagi Väga Hästi, loomulikult ja kergelt, tuleb jälgida, kuidas ja mis järjekorras ta tegutseb, kusjuures olulised on pigem just sisemised seisundid. seejärel tuleb teha väike sorteerimis- ja üldistamistöö ning jätta jadasse alles ainult võtted, mis on möödapääsmatud, s.t. mis teevad asjast asja – nii saabki lõpuks kätte “millegi tegemise mudeli”.

nlp-s on mudeldamine lihtsalt mudeldatud 🙂 , s.t. seda õpitakse teadlikult tegema, tegelikult oskavad kõik inimesed mudeldada, pooled tegevused elus õpitakse nii ära, eksole.

mina mudeldasin omal ajal õrnas eas täitsa kogemata, aga see-eest väga efektiivselt suhtefoobsete meeste käitumist ning suhtumist seksi ja suhetesse.

————————

siiamaale see mustand mul kolm päeva tagasi pidama jäi ning ma ei oska enam midagi lisada siia ilma, et kirjutaks liiga palju.

pealegi ei tea ma, mida tahan.

ühtpidi võttes ma näen, et selle mudeli kasutamisega olen ma palju asju pekki keeranud, teisipidi võttes… see mudel ON kasulik, sest on ära hoidnud väga palju valu ja ärakasutamist… ning, noh, palju nalja on ka saanud. ja seksi, jah.

põmst tundub, nagu võiks mudeli välja vahetada. aga mul pole ümberringi ühtki suhtekäitumise näidet, mida mudeldada tahaksin. s.t. pole mudelit, mille vastu praegust välja vahetada…

—————————————

fakt on ka, et kui mingi asi on möödas, siis olgu see möödas, selja taha jäetud. kui asjal on tulevikku, siis on ta mul ees. ja kui sa oled saanud ise valida, kummal pool mind sa olla tahad, siis ole kena ja jää sinna. võid ka ümber otsustada, kui argumendid head. aga, kurat küll – lõpeta see pendeldamine! ole seal, kus su koht on!